Trocha historie

Základní organizace svazu chovatelů koček byla v Ostravě založena v roce 1972 jako čtvrtá tohoto druhu v Československé republice. První ZO CHUK byla založena v Praze, druhá pak v Brně a třetí v Litvínově.

Ostravskou organizaci tehdy zakládalo deset členů - p.Karel Biňovec, p.Mojmír Prager, p.Rudolf Přerovský, p.Dagmar Winklerová, p.Olga Lukšová, p.Klimeš... Čtyři zbývající jména se nám již nepodařilo dohledat. Nikdo z výše jmenovaných už bohužel není mezi námi.

Předsedové ZO Ostrava:

Jednatelé ZO Ostrava:

              Zdaleka ne každá ZO má ve svých řadách mezinárodního posuzovatele, a tím i kvalitního poradce chovu.

My jsme to štěstí měli, Dagmar Winklerová posuzovala asi od r.1985 a zemřela na pardubické MVK dne 22.10.1994. Na podzim téhož roku nás navždy opustili další dva členové výboru paní Milena Klimšová a pan Jaroslav Juřena. Jejich odchod byl pro naši ZO těžkou ranou a nenahraditelnou ztrátou.

V současné době máme ve svých řadách opět mezinárodního posuzovatele a poradce chovu - PharmDr.Martina Kabinu.